วิิดีโอ

โรงเรียนพื้นที่เกาะ

รับชมวิดีโอ โรงเรียนพื้นที่เกาะ ผ่านช่องทาง Facebook โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ

https://www.facebook.com/100056779462701/videos/250149003693242/

https://www.facebook.com/100056779462701/videos/1459576431529349/