โครงการบริการความรู้ทางวิชาการสู่โรงเรียน

ณ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ โดย นักศึกษา มศว.