รอบรั้วลันตา

นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่น 13

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และคณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุน นำนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน ในการนี้ ครูวรรณลักษณ์ บิลกอหลี ครูผู้ดูแลนักเรียนนำนางสาวสุนิสา สมปรุง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ เข้ารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้