ประชาสัมพันธ์รอบรั้วลันตา

ค่ายคณิตศาสตร์กับครูโซ่

วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศขอขอบคุณ ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคำ เจ้าของศูนย์การเรียน KRUSO Happiness Learning CENTER ศูนย์การเรียนรู้ให้เก่งอย่างมีความสุข เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรเปิดค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์แล้ว ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ เปิดความคิด เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น

สามารถติดตามครูโซ่ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก ครูโซ่ สอนศิษย์ให้คิดบวก และเว็บไซต์ https://www.krusocenter.com/who-is-kruso/?fs=e&s=cl…