วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ท่านผู้อำนวยการธนากร ทับไทร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา