ประชาสัมพันธ์รอบรั้วลันตา

مَولِد النَّبِي เมาลิดินนะบี 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ ได้จัดกิจกรรมเมาลิดินนบี นำโดยคุณครูประทีป รับไทรทอง เพื่อให้นักเรียนมุสลิมและมุสลิมมะได้ร่วมกันทำกิจกรรม อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตระหว่างนักเรียนและคุณครูสุลัยมาน งดงาม ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้