ประชาสัมพันธ์รอบรั้วลันตา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ท่านผู้อำนวยการธนากร ทับไทร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา