กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [207.42 KB]

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [147.84 KB]

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Total Page Visits: 901 - Today Page Visits: 4